เหรียญเงินกีฬามหาวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

กีฬามหาวิทยาลัย กันเกราเกมส์ จ.อุบลราชธานี
เจ้าภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 13-17 มกราคม 2559 มีการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กันเกราเกมส์ เจ้าภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ปีนี้ นายพัชรพล ศรีสวัสดิ์ จากโรงเรียนเทควันโดมาสเตอร์โจ และ น.ส.ฐิติมา สุธากุลวิรัฐ จาก LMC เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “กันเกราเกมส์” โดยเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเภทท่ารำเดี่ยวและคู่ผสม ทำผลงานออกมาได้อันดับที่สอง เหรียญเงิน ในประเภทเดี่ยวหญิง และคู่ผสม ถือเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ “เหรียญเงิน” ในชนิดกีฬาเทควันโด ประเภทท่ารำ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาด้วยครับ


This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.