ระเบียบการ/รอบเรียน

(ปรับปรุงเมื่อ 22 กันยายน 2558)

คุณสมบัตินักเรียน
1. อายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป
2. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
3. รักในการออกกำลังกาย และสุขภาพ

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 รูป
2. สำเนาเอกสารแสดงตัว เช่น สำเนาใบเกิด  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

การสมัคร
1.กรอกใบสมัครที่โรงเรียน
2.ชำระค่าสมัครแรกเข้า 200 บาท
3.ชำระค่าเรียนแบบเหมาจ่าย  1,500 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดรอบเรียน หรือ ชำระค่าเรียน  1,200 บาท ต่อเดือน เรียน 2 รอบเรียนต่อสัปดาห์

*การสอบผ่านคอร์ดเรียน จะต้องมีชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 20 รอบเรียน และการสอบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากค่าเรียนปกติ

คาบเรียนที่เปิดสอนมีดังนี้

โรงเรียนเทควันโดมาสเตอร์โจ ถนนประชาสโมสร ข้างโรงแรมเซนทารา ขอนแก่น

1.วันพุธ-ศุกร์ (มี 1 รอบ/วัน)  รอบปกติ เวลา 17.00-18.00 น.
                                               รอบนักกีฬา เวลา 18.00-19.00 น.(เฉพาะนักกีฬาเท่านั้น)
2.วันเสาร์-อาทิตย์  (มี 2 รอบ/วัน)   รอบปกติ เวลา 11.00-12.00 น.
                                                         รอบปกติเวลา 14.00-15.00น.
                                              –รอบนักกีฬา เวลา 15.00-17.00 น. (เฉพาะนักกีฬาเท่านั้น)

 

ชุดและอุปกรณ์การเรียน

ทางโรงเรียนมีชุดเทควันโดจำหน่าย ขนาดชุดตามความสูง
ตั้งแต่เบอร์ 110-180 cm พร้อมสายคาดเอวสีขาว
มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000-3,000 บาท ตามคุณภาพและยี่ห้อ
หากนักเรียนมีชุดเทควันโดอยู่แล้วสมารถนำมาใช้เรียนได้

อุปกรณ์การฝึกทางโรงเรียนมีไว้พร้อมสำหรับการเรียน
ยกเว้นอุปกรณ์ส่วนตัวบางชนิดที่ใช้ในการแข่งขัน


Comments are closed.