ปฎิทินกิจกรรม

ท่านผู้ปกครอง และนักเรียน
กรุณา เข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสารโรงเรียเทควันโดมาสเตอร์โจ
เพื่อการรับทราบข่าวสารของโรงเรียน ที่เป็นข่าวภายใน แจ้งเรื่องวันหยุด และโปรแกรมพิเศษต่างๆ ซึ่งบางข่าวสารจะไม่ได้แจ้งในในเพจนี้นะครับ โดยขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มที่

https://www.facebook.com/groups/MJT.TKD/

ขอบคุณครับ


Comments are closed.