งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู ผู้สอน บุคลากร โรงเรียนมุุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์