• โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • 1710217030-1.jpg

  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล เปิดโอกาสอาชีพ กู้ยืมเรียนกองทุน กยศ. สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อายุระหว่าง 18-60 ปี สัญชาติไทย

 • โครงการ กยศ ร่วมอินเตอร์แคร์.jpg

  เปิดรับสมัคร นักเรียนทุนรัฐบาล กู้ยืมเรียนกองทุน กยศ.

 • 403758606_849672300493443_2505331481866057662_n.jpg

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระโปรดเกล้าฯพระราชทานพระกฐิน สช.ศธ

 • 385022862_813718644088809_1943008596011213908_n.jpg

  โครงการผลิตครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ สู่โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน คุณสมบัติผู้เรียน เพศ ชาย หญิง อายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประ

 • สีน้ำเงิน คลาสวิค ลายไทย ขอแสดงความยินดี โปสเตอร์.png

  #ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง

 • 1691512456916.png

  วันแม่แห่งชาติ 2566

 • 3.jpg

  ขอแสดงความยินดี โรงเรียนประเภทวิชาชีพ 1 ใน 10 ของประเทศ ได้รับอนุมัติหลักสูตรรจากสภาการพยาบาล

 • 2566 (1).jpg

  ประกาศ สำรวจผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร 2566

 • 347236776_737696151691059_447325826450129466_n.jpg

  กองทุนเพื่อการศึกษา กยศ.

 • 355883259_745425157584825_9011068378598191468_n.jpg

  ทุนปู่มุจรินทร์ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร