• โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ยินดีต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล เปิดโอกาสอาชีพ กู้ยืมเรียนกองทุน กยศ. สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อายุระหว่าง 18-60 ปี สัญชาติไทย ทั่วไป 12 มี.ค. 67
2 เปิดรับสมัคร นักเรียนทุนรัฐบาล กู้ยืมเรียนกองทุน กยศ. ทั่วไป 1 มี.ค. 67
3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระโปรดเกล้าฯพระราชทานพระกฐิน สช.ศธ ทั่วไป 27 พ.ย 66
4 โครงการผลิตครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ สู่โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน คุณสมบัติผู้เรียน เพศ ชาย หญิง อายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประ ทั่วไป 13 ต.ค. 66
5 #ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง ทั่วไป 4 ก.ย. 66
6 วันแม่แห่งชาติ 2566 ทั่วไป 8 ส.ค. 66
7 วันเข้าพรรษา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ทั่วไป 2 ส.ค. 66
8 วันอาสาฬหบูชา ทั่วไป 1 ส.ค. 66
9 ขอแสดงความยินดี โรงเรียนประเภทวิชาชีพ 1 ใน 10 ของประเทศ ได้รับอนุมัติหลักสูตรรจากสภาการพยาบาล ทั่วไป 28 ก.ค. 66
10 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั่วไป 24 ก.ค. 66
11 ประกาศ สำรวจผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร 2566 ทั่วไป 20 ก.ค. 66
12 มจธ.เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 19 ก.ค. 66
13 ประกาศแจ้งช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม มจธ. ทั่วไป 19 ก.ค. 66
14 ทุนปู่มุจรินทร์ ประจำปี 2566 ทั่วไป 19 ก.ค. 66
15 กองทุนเพื่อการศึกษา กยศ. ทั่วไป 19 ก.ค. 66