• โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อัลบัมทั้งหมด

สช.ศธ MOU กยศ. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระโปรดเกล้าฯพระราชทานพระกฐิน สช ศธ

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 2566

MOU การจัดการศึกษาสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต อุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบุคลากรทางการศึกษา(พี่เลี้ยงเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก) ระดับประถมวัย

ขอแสดงความยินดีรางวัลนักนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้แทน สช.ศธ ลงพื้นที่โคราช ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์ เตรียมความพร้อม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กิจกรรมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษารุ่นที่ 32

การสอบปฏิบัตินักศึกษาผู้ช่วยการพยาบาลก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ

งานรับประกาศนียบัตรประจำปี 2563

พิธีมอบเข็มสถาบัน มจธ.

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ออกนอกพื้นที่

ค่ายบุคลากรทางการแพทย์