• โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 #ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง ทั่วไป 4 ก.ย. 66
2 วันแม่แห่งชาติ 2566 ทั่วไป 8 ส.ค. 66
3 วันเข้าพรรษา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ทั่วไป 2 ส.ค. 66
4 วันอาสาฬหบูชา ทั่วไป 1 ส.ค. 66
5 ขอแสดงความยินดี โรงเรียนประเภทวิชาชีพ 1 ใน 10 ของประเทศ ได้รับอนุมัติหลักสูตรรจากสภาการพยาบาล ทั่วไป 28 ก.ค. 66
6 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั่วไป 24 ก.ค. 66
7 ประกาศ สำรวจผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร 2566 ทั่วไป 20 ก.ค. 66
8 มจธ.เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 19 ก.ค. 66
9 ประกาศแจ้งช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม มจธ. ทั่วไป 19 ก.ค. 66
10 ทุนปู่มุจรินทร์ ประจำปี 2566 ทั่วไป 19 ก.ค. 66
11 กองทุนเพื่อการศึกษา กยศ. ทั่วไป 19 ก.ค. 66