• โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

มจธ.เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

อยากทำงานในโรงพยาบาล อยากมีอาชีพที่มั่นคงไม่ตกงานในปัจจุบัน ฟังทางนี้ 
#เส้นทางสู่อาชีพในสายการพยาบาล มจธ.เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
 อาชีพที่รองรับน้องๆ หลังเรียนจบ
พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐ เอกชน (ทุกแผนก)
สถานดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home)
สถานดูแลเด็กเล็ก (Nursery)
ศูนย์การแพทย์
คลินิกเวชกรรม
ศูนย์สุขภาพ
โรงเรียนอนุบาล
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
แผนกห้องยาในโรงพยาบาล
ร้านขายยาทั่วประเทศ
บริษัทเกี่ยวกับยา
พนักงานผู้ช่วยความงาม
แผนกความงามในโรงพยาบาล
สถาบันเสริมความงามชั้นนำ
คลินิกความงาม
คลินิกสุขภาพทางเลือก
ศูนย์เลเซอร์เพื่อความงาม
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม
แผนกทันตกรรมในโรงพยาบาล
คลินิกทันตกรรมทั่วประเทศ
————————————————
 โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
 เรียนระยะสั้น จบเร็ว รายได้สูง อาชีพมั่นคง
 มีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลาย
 การันตีมีงานรองรับ หลังเรียนจบ
 มีโควตาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
 มีโอกาสรับราชการ มีความรู้เฉพาะทาง
————————————————
คุณสมบัติ
 เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 17 - 35 ปี
 มีใจรักงานด้านสุขภาพและการบริการ
 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากมีงานทำเพื่อดูแล ตนเองและครอบครัว
 วุฒิการศึกษา ม.3 /ม.6 /กศน. ปวช. ปวส.ปริญญาตรี
 ไม่จำกัดสายการเรียน
 ไม่จำกัดน้ำหนัก ส่วนสูง
————————————————
มาเรียนเป็นพนักงาน?ผู้ช่วยการพยาบาล #เรียนที่นี่มุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
 
19 ก.ค. 66 | รับชม : 180 ครั้ง