• โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนประเภทวิชาชีพ 1 ใน 10 ของประเทศ ได้รับอนุมัติหลักสูตรรจากสภาการพยาบาล

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนประเภทวิชาชีพ 1 ใน 10 ของประเทศ  ได้รับอนุมัติหลักสูตรรจากสภาการพยาบาล
เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หมอกล้วย ได้นำทีมคณะอาจารย์จัดทำคู่มือร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(Certificate Program for Nurses’ aides) ของสภาการพยาบาล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การรองรับการทำงานของผู้เรียนทั้งในและต่างประเทศ ตอบโจทย์การทำงานในศตวรรษที่ 21และได้สรุปร่างส่งหลักสูตรดังกล่าวให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ สภาการพยาบาล
พิจารณา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ได้ผ่านมติการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณทางสภาการพยาบาล

#มุจรินทร์ธรณ์ #MJTNEWS

ติดต่อสอบถาม/รับข้อมูลเพิ่มเติม
MJT NEWS มุจรินทร์ธรณ์
• Website: http://mjt.ac.th/
• YouTube: https://youtube.com/@mujarinthonborirakschool9761


• LINE: | https://lin.ee/F6m6fgE
• Tel: 02 055 6661 ต่อ 1-5 หรือ กด 0
Inbox : m.me/MJT969

#โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล #โรงเรียนการบริบาล #เรียนจบมีงานทำ #จบมามีงานรองรับ #ผู้ช่วยการพยาบาล #ดูแลผู้สูงอายุ #ทำงานในโรงพยาบาล #เรียนonline #หางานทำ #งานคลินิค #งานโรงพยาบาล #ร้านขายยา #ผู้ช่วยพยาบาลna #เรียนบริบาล #โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล #บริรักษ์ #นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล #เรียนNA #เรียนต่อสาธารณสุข #เทียบโอนเรียนมหาลัย #โรงเรียนวิชาชีพ #โรงเรียนบริบาล #เรียนต่อพยาบาล #ดูแลผู้ป่วย #กศน. #ผู้ช่วยพยาบาล #เรียนผู้ช่วยพยาบาลโคราช #โคราช
#ผู้สูงอายุ
28 ก.ค. 66 | รับชม : 2357 ครั้ง